Photography by Hans Esselöv

Uppsala Domkyrka

Jag har gjort sammanlagt två besök till Uppsala Domkyrka. Det är en fascinerande byggnad och det vilar också en hel del fascinerande personer ur Sveriges historia i kyrkan. Det är en smula svårfotat då det är ganska dunkelt ljus men samtidigt blir väldigt starkt ljus i kyrkans fönster om solen skiner. De flesta bilderna är från besök nummer två, då jag tog med mig stativ. Vid första besöket blev den del bilder en smula oskarpa.

Att jag valt att göra bilderna svartvita har inte med ljuset att göra utan det handlar om att jag tycker materialet sten ofta blir mer effektfullt i svartvitt.

Gustav Vasa och hans fruar.

Gustav Vasas grav är givetvis juvelen i kronan. Hela gravmonumentet andas Sagan om Ringen.

Från fotografen: Katarina av Sachsen-Lauenburg, Margareta Eriksdotter och Gustav Vasa.

Herr Gustav hann vara gift tre gånger. Alla tre fruarna är begravda tillsammans med honom, men Katarina Gustavsdotter (Stenbock) finns inte avbildad ovanpå graven eftersom hon dog först 1621, 61 år efter Gustav Vasa.

Johan III

Tre av Gustav Vasas söner kom ju att bli kungar. Även Johan III vilar i Uppsala Domkyrka och har ett rätt pampigt gravmonument.

Johan III:s gravmonument.

Jag kan inte låta bli att roas ite av Johan III:s något oortodoxa kroppsställning på gravmonumentet. Det sägs ju att han av misstag ska ha fått två högerfötter på monumentet, men jag kan inte direkt påstå att någon av fötterna kändes varken speciellt höger eller vänster.

Erik den heliges relikskrin.

Erik den helige är ett intressant exempel på det man inom historievetenskapen kallar ”historiebruk”. Man vet egentligen ganska lite om hans liv och gärning men sannolikt var han egentligen ganska obetydlig som kung. I historieskrivningen omgärdas han av legender som sannolikt är just mest legender. Han vördas som helgon lokalt trots att han aldrig kanoniserades av Påven. Han ska ha mördats 1160 strax intill den plats där Uppsala Domkyrka idag står. Han begravdes ursprungligen i Gamla Uppsala kyrka men 1273 skrinlades kvarlevorna och flyttades till den nya domkyrkan.

Kvarlevorna har undersökts flera gånger – senast 2014. Totalt 23 ben finns i skrinet och osteologiska undersökningar har visat att det troligen är just Erik den heliges kvarlevor och skadorna på benen stämmer med de bristfälliga källorna. Bl.a. tyder allt på att han halshöggs.

Heliga Birgittas relikskrin.

I samma kor finns ett relikskrin innehållande en flisa av Heliga Birgittas höftben. Det invigdes så sent som 1990 och man var noga med att det skulle ses som ett monument och inte ett egentligt relikskrin, eftersom helgonkult egentligen inte tillämpas i Svenska Kyrkan. Detta och Erik den heliges skrin är de enda relikskrinen som tillkomit efter reformationen, men i Eriks fall ersatte det nuvarande skrinet ett äldre.

Emanuel Swedenborgs gravmonument.

Emanuel Swedenborg (1688-1772) var förvisso adlig, men vilar i domkyrkan främst för sina insatser som vetenskapsman, filosof och teolog. Swedenborg är en spännande person i svensk historia – både som levande och död. Swedenborg avled i London och fördes hem till Sverige först 1908 och i samband med det blev man osäker på om det var rätt skalle som låg i kistan. 1950 öppnades graven och man gjorde en undersökning, som visade att det mycket riktigt inte var Swedenborgs skalle. Än idag vet man inte hur den riktiga skallen kom på avvägar, men 1978 dök den plötsligt upp hos auktionshuset Sotheby’s i London, dit en gammal dam lämnat in den. Skallens äkthet kunde bekräftas och den ropades in av svenska staten och återförenades med resten av kvarlevorna. Den ”felande” skallen fick en ny begravning. Vems den var vet ingen.

Gravarna för fint folk var onekligen pampigare förr! Bengt Oxenstierna var en svensk ämbetsman och diplomat och Magnus Stenbock var fältherre och general. Båda var givetvis även grevar.

Själv lär man väl få nöja sig med något betydligt enklare när den dagen kommer.

Predikstolen.

Domkyrkan är verkligen en imponerande byggnad där man känner historiens vingslag. Jag valde att inte ta med bilder från skattkammaren. DEt finns många spännande föremål där, men de ligger i glasmontrar och gör sig inte så bra på bild.