Photography by Hans Esselöv

Gasoline Revival 2022 – Race

Även i år var huvudbegivenheten racet på Malmenområdet. Till i år hade det trevligt nog tillkommit en motorcykelklass och jag har valt att mestadels ta med bilder från den, då det annars skulle bli väldigt likt inlägget från i fjol. I såväl bil- som MC-klassen gällde att fordonen skulle vara från 1949 eller tidigare.

Jag har uteslutande använt RF 70-200mm f2,8 och bländarautomatik. Bilderna där jag valt att frysa motivet är oftast tagna på 1/800s men på en del har jag valt längre slutartid och panorering för att få lite rörelse i motivet och då har jag i allmänhet använt 1/250s eller 1/200s.